Форма входу

Логін:
Пароль:

Опитування

Чи потрібні Чернівцям нові пам'ятники?
Всього голосів: 144
Четвер, 04.03.2021, 08:15
Раді Вас вітати Гість | RSS
artk
Титульна | Реєстрація | Вхід
Навчально-методичні матеріали


Титульна » Матеріали » Методичне забезпечення курсів » Програми курсів

Прогама курсу "ЕЗК"
[ ] 09.01.2010, 17:34

Програма курсу


Змістовий модуль 1.

Світова економічна система: суть, структура, закономірності розвитку 

 

           Тема  1. Загальні закономірності економічного розвитку світу 

Загальне ознайомлення з курсом. Предмет курсу "Економіка зарубіжних країн (ЕЗК)”. Мета і завдання курсу. Місце курсу в системі економічних наук і навчальних дисциплін. Інформаційно-методичне забезпечення курсу. Будова та методологія вивчення курсу "ЕЗК”. Логіка побудови курсу. Загальна характеристика розділів і тем курсу. Основні особливості категорій курсу. Рекомендації щодо вивчення курсу. Настанови щодо основних "правил гри” при вивченні курсу.

Суть і структура світової економічної системи. Поняття світової економіки. Основні ознаки системності світової економіки. Сукупність національних економік: взаємозв’язок, взаємозалежність. Міжнародні економічні відносини як основна ланка світового господарства. Світовий ринок: суть, структура і місце у світовій економічній системі.

Потенціал світової економіки. Роль природних ресурсів у світовій економіці. Трудові ресурси світового господарства. Основні індикатори економічного потенціалу та рівня розвитку країн. Науково-технічний потенціал як основний фактор швидкого розвитку світової економіки.


Тема  2. Історія становлення світової економічної системи

Еволюція світової економіки. Нерівномірність розміщення продуктивних сил і нерівномірний розвиток країн світу як основна причина розвитку світової економічної системи. Міжнародний поділ праці. Рух факторів виробництва. Етапи формування світового господарства. Періоди розвитку світового господарства.

Теорії світового господарства. Теорії розвитку міжнародної економіки. Теорії стадій розвитку. Теорії єдиного індустріального і нового індустріального суспільства. Теорії постіндустріального суспільства. Теорія єдиної цивілізації. Теорія зіткнення цивілізацій. Теорія занепаду імперій.

Класифікація країн світу. Критерії класифікації країн. Чинники диференціації країн за рівнем соціально-економічного розвитку. Розвинуті країни. Країни, що розвиваються. Нові індустріальні країни. Країни з перехідною економікою. Класифікація країн за регіонами. Основні моделі розвитку країн світу.

 

Тема  3. Глобалізаційні процеси в системі світогосподарських зв'язків 

Глобалізація та стратегія економічного розвитку країн.. Інтернаціоналізація, глобалізація, інтеграція, регіоналізація і транснаціоналізація господарської діяльності. Суть і основні прояви глобалізації. Трансформація ролі держави в умовах глобалізації. Економічні стратегії держави в умовах глобалізації.

Інтеграційні процеси у світовому господарстві. Міжнародна економічна інтеграція як вищий ступінь розвитку МЕВ. Причини та умови розвитку інтеграційних процесів. Форми міжнародної інтеграції. Зони преференційної торгівлі. Митний союз. Спільний ринок. Економічний і валютний союз. Конфедеративний союз.

Міжнародні організації як суб'єкти координації економічних процесів. Суть сучасної міжнародної організації. Історія виникнення та етапи розвитку міжнародних організацій. Типізація міжнародних організацій. Міждержавні економічні організації. Міжнародні неурядові економічні організації.

 

Змістовий модуль 2.

Особливості розвитку лідерів світової економіки

 

            Тема  4. Європейський Союз: економічні можливості та здобутки

Основні риси економіки Європейського Союзу. Економічний потенціал. Цілі та завдання створення. Особливості соціально-економічного розвитку країн ЄС.

Детальний огляд розвитку економічних моделей деяких країн ЄС. Економіка Німеччини. Економіка Франції. Економіка Об’єднаного Королівства. Економіка Італії. Економіка нових країн-учасниць Європейського Союзу.

Міжнародні економічні зв’язки. Зовнішні фактори розвитку. Особливості міжнародної торгівлі. Міжнародні торговельні відносини між країнами ЄС. Специфіка інтеграційних процесів у рамках Європейського Союзу.


Тема 5. Японія: економічний потенціал і досягнення 

Основні риси соціально-економічного розвитку. Соціальна структура і трудові відносини. Особливості організації підприємництва. Банківська система. Фіскально-податкова система.

Сучасні пропорції галузевого розвитку економіки Японії. Особливості післявоєнних економічних реформ. Основні чинники високих темпів зростання економіки. Причини і наслідки кризи в 90 роках ХХ століття. Сучасний стан розвитку Японії.

Зовнішньоекономічні зв’язки Японії. Зовнішні фактори розвитку. Зовнішня торгівля. Міжнародний рух капіталу. Іноземні та закордонні інвестиції. Участь у міжнародних інтеграційних процесах.

 

 Тема 6. США: економічний потенціал і досягнення

Основні риси соціально-економічного розвитку. Природно-ресурсний потенціал. Основні чинники зростання економіки. Історико-економічні особливості розвитку.  Геополітичні фактори і геополітична стратегія. Науково-технічний прогрес як головний фактор економічного зростання США.

Сучасні пропорції галузевого розвитку економіки США. Галузева структура. Динаміка розвитку США. Банківська система. Фіскально-податкова система. Аграрний сектор економіки.

Зовнішньоекономічні зв’язки США. Зовнішні фактори розвитку. Зовнішня торгівля. Міжнародний рух капіталу. Іноземні та закордонні інвестиції. Участь у міжнародних інтеграційних процесах.

 

Тема 7. Китай: економічний потенціал і досягнення 

Основні риси соціально-економічного розвитку. Природно-ресурсний потенціал. Основні чинники зростання економіки. Історико-економічні особливості розвитку.  Геополітичні фактори і геополітична стратегія.

Сучасні пропорції галузевого розвитку економіки Китаю. Галузева структура. Особливості промислового розвитку. Аграрний сектор економіки. Внутрішня торгівля. Динаміка розвитку Китаю. Фіскально-податкова система. Банківська система.

Зовнішньоекономічні зв’язки. Зовнішні фактори розвитку. Зовнішня торгівля. Міжнародний рух капіталу. Іноземні та закордонні інвестиції. Участь у міжнародних інтеграційних процесах.


Змістовий модуль 3.

Регіональний зріз світового господарства


Тема 8. Економіка країн Європи

Загальна характеристика економіки. Загальна класифікація європейських країн за рівнем розвитку. Загальні тенденції розвитку країн з розвиненою економікою. Загальні тенденції розвитку країн з перехідною економікою.

Головні тенденції розвитку Західної Європи. Спільні та відмінні риси еволюційних процесів у країнах Західної Європи. Особливості економік країн, які не входять до Європейського Союзу. Особливості економіки Швеції.

Основні риси соціально-економічного розвитку країн Центральної та Східної Європи.  Спільні та відмінні риси трансформаційних процесів у країнах ЦСЄ. Особливості економіки Польщі. Особливості економік Чехії і Словаччини. Особливості економіки Хорватії та Македонії. Особливості економік Румунії та Болгарії. Особливості економіки Туреччини. Особливості економік країн Союзу Незалежних Держав.

Міжнародні економічні зв’язки. Інтеграційні процеси в Європі: історія і сучасність. Найзагальніші риси розвитку міжнародних економічних зв’язків між країнами Європейського Союзу. Європейська Асоціація Вільної Торгівлі на сучасному етапі. Союз Незалежних Держав. Чорноморське Економічне Співробітництво.

 

Тема 9. Економіка країн Африки 

Загальна характеристика економічних систем. Природно-ресурсний потенціал. Класифікація країн за рівнем розвитку. Основні моделі соціально-економічного розвитку. Модель структурного коригування.

Особливості розвитку основних економічних секторів. Галузева структура. Аграрний сектор. Промисловий сектор. Паливно-енергетичний комплекс. Транспорт.

Міжнародні економічні зв’язки в рамках регіону. Зовнішні фактори розвитку. Іноземний капітал. Міжнародна торгівля. Інтеграційні процеси. Організація Африканської Єдності. Економічне Співтовариство держав Західної Африки. Західноафриканський Економічний і Валютний Союз. Спільний Ринок Східної та Південної Африки. Митний та Економічний Союз Центральної Африки. Південноафриканське Співтовариство Розвитку.

 

Тема 10. Економіка країн Латинської Америки 

Загальна характеристика економічних систем. Особливості економічного розвитку регіону. Природно-ресурсний потенціал. Класифікація країн за рівнем розвитку. Основні моделі соціально-економічного розвитку. Імпортозамінна модель. Модель розвитку малих латиноамериканських країн. Основні риси сучасної моделі.

Тенденції розвитку основних економічних секторів. Основні галузі економіки. Аграрний сектор. Промисловий сектор. Паливно-енергетичний комплекс. Транспорт. Фінансова система.

Міжнародні економічні зв’язки в рамках регіону. Зовнішні фактори розвитку. Іноземний капітал. Міжнародна торгівля. Інтеграційні процеси. Латиноамериканська Економічна Система. Латиноамериканська Асоціація Розвитку.  Андська Група. Південноамериканський Спільний Ринок. Карибське Співтовариство та Спільний Ринок.

 

Тема 11. Економіка країн Азії 

Загальна характеристика економічних систем. Особливості економічного розвитку. Природно-ресурсний потенціал. Класифікація країн за рівнем розвитку. Особливості розвитку окремих регіонів. Основні риси соціально-економічних перетворень у Південній Кореї. Особливості економіки "країн-драконів". Особливості економіки "країн-тигрів".

Особливості розвитку основних економічних секторів. Основні галузі економіки. Аграрний сектор. Промисловий сектор. Паливно-енергетичний комплекс. Транспорт. Фінансова система.

Міжнародні економічні зв’язки в рамках регіону. Зовнішні фактори розвитку. Іноземний капітал. Міжнародна торгівля. Інтеграційні процеси. Асоціація Країн Південно-Східної Азії. Асоціація Регіонального Співробітництва Південної Азії. Рада зі Співробітництва Арабських Держав Персидської Затоки.

 

Тема 12. Економіка країн Австралії та Океанії 

Загальна характеристика економічних систем. Особливості економічного розвитку. Природно-ресурсний потенціал. Класифікація країн за рівнем розвитку.

Особливості розвитку основних економічних секторів. Основні галузі економіки. Аграрний сектор. Промисловий сектор. Паливно-енергетичний комплекс. Транспорт. Фінансова система.

Міжнародні економічні зв’язки. Зовнішні фактори розвитку. Іноземний капітал. Міжнародна торгівля. Інтеграційні процеси.

 

Категорія: Програми курсів | Додав: artk | Автор: Артем Козменко
Переглядів: 1767 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0 |

Усього коментарів: 0
Додати коментарі мають можливість тільки зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Copyright Artem Kozmenko © 2021