Форма входу

Логін:
Пароль:

Опитування

Ваше ставлення до Болонського процесу:
Всього голосів: 238
Четвер, 04.03.2021, 09:25
Раді Вас вітати Гість | RSS
artk
Титульна | Реєстрація | Вхід
Навчально-методичні матеріали


Титульна » Матеріали » Методичне забезпечення курсів » Програми курсів

Програма курсу "МЕП"
[ ] 09.01.2010, 17:47

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

 

Тема 1. Поняття і предмет міжнародного економічного права

Поняття і види міжнародних економічних відносин. Зміст і значення міжнародних економічних відносин для розвитку країни. Система міжнародних економічних відносин.

Поняття міжнародного економічного права. Місце міжнародного економічного права в системі міжнародного публічного права. Загальна характеристика суб’єктів. Предмет регулювання міжнародного економічного права. Історичний розвиток міжнародного економічного права. Наукові концепції міжнародного економічного права.

Співвідношення міжнародного економічного права та внутрішньодержавного права.

Система міжнародного економічного права як науки та підгалузі міжнародного права.

 

Тема 2. Суб’єкти міжнародного економічного права

Держава як основний суб’єкт міжнародного економічного права. Поняття держави. Поняття державного суверенітету. Основні складові державного суверенітету. Поняття імунітету держави в міжнародному економічному праві. Класифікація імунітетів держави. Нормативне закріплення імунітетів держави. Україна як самостійний суб’єкт міжнародного економічного права.

Правовий статус міжнародної економічної організації як суб’єкта міжнародного економічного права. Поняття міжнародної економічної організації. Види міжнародних економічних організацій. Характеристика міжнародних економічних організацій в системі ООН. Структура, цілі і функції СОТ. Загальна характеристика регіональних міжнародних економічних організацій. Міжнародні інтеграційні об’єднання: ЕС, НАФТА, ЛАІ.

Роль ТНК у міжнародних економічних правовідносинах. Поняття і види ТНК. Міжнародно-правове регулювання діяльності ТНК. Проект кодексу поведінки ТНК.

 

Тема 3. Джерела і принципи міжнародного економічного права

Поняття і види джерел міжнародного економічного права.

Поняття і значення міжнародного економічного договору. Його функції. Види міжнародних економічних договорів. Структура міжнародного економічного договору. Особливості укладання міжнародних економічних договорів згідно з законодавством України. Загальна характеристика міжнародних економічних договорів України.

Міжнародний звичай як джерело міжнародного економічного права.

Поняття і види актів міжнародних організацій. Юридична сила актів міжнародних економічних організацій. Норми "м’якого права” ("soft law”). Загальна характеристика актів ЮНКТАД, ЮНІСТРАЛ, ВТО. Кодекси поведінки як джерело міжнародного економічного права.

Цілі міжнародного економічного права.

Принципи міжнародного права як джерело міжнародного економічного права. Основні якості принципу міжнародного економічного права. Спеціальні принципи міжнародного економічного права. Загальна характеристика основних принципів міжнародного економічного права: поваги суверенітету держави у сфері зовнішньоекономічних зв’язків, невід’ємного суверенітету держави на свої природні ресурси, економічного співробітництва, найбільшого сприяння, міжнародної економічної безпеки. Нормативне закріплення принципів міжнародного економічного права.

 

Тема 4. Економічна інтеграція держав і міжнародне економічне право

Поняття та організаційно-правові форми інтеграційних об’єднань. Інтеграція на глобальному та регіональному рівнях. Поняття внутрішньоінтеграційних режимів. Встановлення режиму найбільшого сприяння в інтеграційному об’єднанні держав.

Європейський економічний простір. Історія створення ЄС. Загальні засади ЄС. Правові засади ЄС. Загальна характеристика основних засновницьких договорів ЄС, Єдиного Європейського акта, Маастрихтського та Бюджетного договорів. Економічні засади Європейських співтовариств. Наднаціональний порядок ЄС. Диференційований режим імпорту в ЄС. Тарифне регулювання і захисні заходи в ЄС.

Загальна характеристика інших регіональних інтеграційних об’єднань держав: НАФТА, ЛАІ, МЕРКОСУР, КАРІКОМ, АСЕАН.

Основні міжнародні акти, що регулюють інтеграційні процеси в межах СНД.

 

Тема 5. Врегулювання спорів у міжнародних економічних відносинах

Поняття міжнародного спору. Специфіка вирішення міжнародних економічних спорів. Загальна характеристика засобів вирішення спорів, що виникають у міжнародних економічних відносинах. Дипломатичні переговори як один із засобів вирішення міжнародних економічних спорів. Посередництво та добрі послуги. Узгоджувальні комісії як засіб вирішення спорів.

Міжнародний комерційний арбітраж. Врегулювання спорів у межах ЄС. Повноваження Європейського суду. Врегулювання спорів у межах СНД. Повноваження Економічного суду СНД. Врегулювання спорів у межах ВТО. Етапи врегулювання спорів в ВТО.

Міжнародно-правова відповідальність у сфері міжнародних економічних відносин.

 

Тема 6. Міжнародне торговельне право

Поняття міжнародного торговельного права. Загальна характеристика джерел міжнародного торговельного права. Поняття та класифікація міжнародних торговельних договорів. Багатостороннє регулювання міжнародної торгівлі.

Принципи міжнародного торговельного права. Принцип найбільшого сприяння в міжнародній торговельній системі. Загальна система преференцій для країн, що розвиваються.

Лібералізація та протекціонізм у міжнародній торгівлі. Поняття тарифних і нетарифних заходів регулювання міжнародної торгівлі та їх завдання. Тарифні заходи, які застосовуються країнами для врегулювання доступу іноземних товарів на національні ринки. Кодекс з митної оцінки товарів. Стратегія ВТО у сфері митного регулювання міжнародної торгівлі. Кількісні обмеження. Ліцензування та контингування. Технічні бар’єри. Митні формальності. Захисні заходи. Регулювання експорту та імпорту в Україні.

Загальна характеристика міжнародних (міжурядових) торговельних організацій (ВТО, ЮНКТАД, ЮНІСТРАЛ).

Уніфікація норм, що регулюють міжнародну торгівлю.

 

Тема 7. Міжнародне фінансове право

Міжнародні фінансові і валютні відносини та їх значення для розвитку господарських відносин між державами. Поняття міжнародного фінансового права. Співвідношення понять "міжнародне фінансове право” і "міжнародне валютне право”. Об’єкт і предмет міжнародного фінансового права. Загальна характеристика суб’єктів міжнародного фінансового права. Джерела міжнародного фінансового права. Загальна характеристика основних міжнародно-правових актів у сфері міжнародного фінансового права.

Поняття і будова платіжного балансу країни. Структура платіжного балансу за чинними стандартами МВФ. Концепція виміру сальдо платіжного балансу. Регулювання поведінки економічної системи країни відповідного до виміру сальдо платіжного балансу країни.

Сутність валютної інтеграції. Поняття, причина виникнення і загальна характеристика міжнародних валютних угруповань у сучасному світі. Умови виникнення Європейського валютного союзу і порядок введення єдиної європейської валюти (євро).

Поняття валютних цінностей. Поняття та види валюти. Економічні категорії конвертованості валюти. Юридичне визначення конвертованості валюти. Учасники валютного обміну. Валютний курс: поняття, значення та види.

Валютний контроль і валютні обмеження в законодавстві України.

 

Тема 8. Міжнародне інвестиційне право

Поняття міжнародного інвестиційного права. Поняття капіталовкладень та інвестицій. Ринок інвестицій. Об’єкт і предмет регулювання міжнародного інвестиційного права. Суб’єкти міжнародного інвестиційного права.

Джерела міжнародного інвестиційного права. Загальна характеристика двосторонніх і багатосторонніх міжнародних інвестиційних договорів. "Кодекси поведінки” для інвестиційної сфери. Багатостороннє регулювання транскордонного руху інвестицій.

Завдання та функції Багатостороннього агентства з гарантій інвестицій (МАГІ). Регіональні системи захисту інвестицій.

Міжнародне інвестиційне право та внутрішнє право. Правовий режим приймання та захисту інвестицій, встановлений Україною та іншими країнами. Гарантії інвестицій за внутрішнім правом.

 

Тема 9. Міжнародно-правове регулювання науково-технічного співробітництва

Поняття міжнародного науково-технічного співробітництва.

Суб’єкти міжнародного науково-технічного співробітництва. Система науково-технічного співробітництва. Протоколи, програми й угоди в галузі науки і техніки. Регіональні програми в галузі науково-технічного співробітництва. Універсальні міжнародні договори і програми в галузі науки і техніки. Спеціальні принципи науково-технічного співробітництва.

Форми передачі наукових досягнень. Міжнародно-правові форми організації співробітництва в галузі науки і техніки (координація, кооперація, асоціація, гармонізація, регіональна інтеграція). Вплив міжнародних універсальних і регіональних організацій на розвиток співробітництва між країнами у сфері науки і техніки. Співробітництво держав в рамках міжнародних договорів і угод про науково-технічне співробітництво і партнерство. Міжнародне співробітництво держав в окремих сферах науки і техніки, зокрема у сфері впровадження міжнародних економічних відносин.

 

Тема 10. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

Значення правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Характеристика основних нормативних актів України, що стосуються регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Встановлення національного режиму та режиму найбільшого сприяння на території України.

Загальна характеристика міжнародних договорів України у сфері міжнародних економічних відносин. Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Митно-тарифне регулювання зовнішньої торгівлі в Україні.

Валютне регулювання торгівлі в Україні.

Участь України в міжнародних економічних організаціях універсального і регіонального характеру та економічних інтеграційних об’єднаннях.

Категорія: Програми курсів | Додав: artk | Автор: Артем Козменко
Переглядів: 2687 | Завантажень: 0 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0 |

Усього коментарів: 1
10.10.2013
1. Роберт [Матеріал]
Прошу выслать рабочую программу по курсу "Економічна інтеграція і міжнародне право

"

Додати коментарі мають можливість тільки зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Copyright Artem Kozmenko © 2021