Категорії каталогу

Curriculum vitae [1]
резюме, основні події з життя

Форма входу

Логін:
Пароль:

Опитування

Ваше ставлення до Болонського процесу:
Всього голосів: 238
Субота, 27.02.2021, 17:58
Раді Вас вітати Гість | RSS
artk
Титульна | Реєстрація | Вхід
Статті та матеріали


Титульна » Статті » Інформація Артема Козменка » Curriculum vitae

Перелік публікацій Артема Козменка

1.       Козменко А. “Відплив умів” як відображення проблем науково-технічного розвитку вітчизняної економіки // Матеріали студентської наукової конференції (11-12 травня 2000р.). Кн. 1. Гуманітарні науки. Ч.3. – Чернівці: Рута, 2000. – 188 с.

2.       Козменко А. Взаємодія України і міжнародних фінансових організацій // Матеріали студентської наукової конференції (10-11 травня 2001р.). Книга 2. – Чернівці: Рута, 2001. – 697 с.

3.       Козменко А.В., Володін Д.В. Шляхи розвитку рекреаційно-туристичного комплексу в Карпатському регіоні // Праці Першої міжнародної другої всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених “Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання”. Частина 2. / Ред. кол. Ступін О.Б., Александров І.О. та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2001. – 271 с.

4.       Козменко А. Проблеми та фактори розвитку освіти в Україні // Друга міжнародна студентська науково-практична конференція “Світ молоді – молодь світу”. 4-6 квітня 2002р. Матеріали конференції. Частина 1. – Вінниця, 2002. – 292 с.

5.       Козменко А.В. Інноваційна діяльність як один зі стратегічних пріоритетів підвищення економічного потенціалу країни // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Зб. наук. праць за матеріалами ХІІІ міжнар. наук.-практ. Конференції (9-10 квітня 2002 року, Чернівці). Вип. ІІ. Економічні науки. У 2-х ч. – Чернівці: АНТ Лтд., 2002. – Ч.І. – 407 с.

6.       Козменко А.В. Єврорегіон як форма транскордонного співробітництва // Матеріали Першої Всеукраїнської студентської конференції “Економічна система України на зламі століть”, м. Чернівці, 16-18 травня 2002 р. – Чернівці: ЧНУ, 2002. – 140 с.

7.       Козменко А.В., Заярська Т. Кредитна спілка як фактор розвитку малого бізнесу в Україні // Матеріали Першої Всеукраїнської студентської конференції “Економічна система України на зламі століть”, м. Чернівці, 16-18 травня 2002р. – Чернівці: ЧНУ, 2002. – 140 с.

8.       Козменко А. Кредитна спілка: міжнародний досвід та українська реальність // Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2002 року). Книга 2. – Чернівці: Рута, 2002. – 672 с.

9.       Козменко А.В. Зовнішня торгівля України в контексті валютно-курсової політики // Праці Другої міжнародної третьої всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених “Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання”. Частина 3. / Ред. кол. Ступін О.Б. (голова), Александров І.О. (заступник голови) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2002. – 355 с.

10.   Козменко А. Реальний ефективний обмінний курс гривні та цінова конкурентоспроможність України // Тези доповідей Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених “Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть”. 20 лютого 2003р., м. Тернопіль. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. – 428 с.

11.   Козменко А. Ретроспектива розвитку єврорегіонів // Третя міжнародна студентська науково-практична конференція "Світ молоді – молодь світу". 3-5 квітня 2003р. Матеріали конференції. Частина 1. – Вінниця, 2003. – 304 с.

12.   Козменко А.В. Буковина у контексті транскордонного співробітництва // Матеріали Другої Всеукраїнської наукової конференції "Перспективи розвитку економічної системи в новому столітті", м. Чернівці, 16-18 квітня 2003 р. – Чернівці: Рута, 2003. – 128 с.

13.   Козменко А.В. Проблеми та перспективи розвитку єврорегіону "Верхній Прут" // Економіка пострадянських країн: стан та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції, Львів, 7-8 травня 2003 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 352 с.

14.   Козменко А. Концептуальні підходи до валютного регулювання // Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2003 р.). Книга 1. Природничі науки. – Чернівці: Рута, 2003. – 759 с.

15.   Козменко А. Теоретичні перспективи розвитку міста Чернівців у контексті транскордонного співробітництва регіону // Матеріали Першої міжвузівської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців, Чернівці, 14-15 листопада 2003р.. – Чернівці, 2003. – 104 с.

16.   Козменко А.В. Інституційний підхід до валютного регулювання на міжнародному рівні // Праці Четвертої міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених “Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємство, стале економічне зростання”. Частина 3. / Ред. кол. Ступін О.Б., Александров І.О. та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2003. – 389 с.

17.   Козменко А. Проблеми вдосконалення системи валютного регулювання в Україні // Збірник наукових праць Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (26-27 лютого 2004 року). – Тернопіль: Економічна думка, 2004. – 625 с.

18.   Козменко А.В., Слобожанінов А.А. Місто Чернівці як центр рекреаційно-туристичного комплексу // Муніципальне управління: досвід, проблеми та перспективи: Матеріали другої міжвузівської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців, Чернівці, 12-13 листопада 2004 р. - Чернівці: Рута, 2004. - С.73-76.

19.   Козменко А.В. Роль непрямих методів у державному регулюванні економіки України // Праці Шостої міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених “Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання”. Ч.3. / Ред. кол. проф. Ступін О.Б. та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2005.

20.   Козменко А.В., Думбрава О.М. Іпотечне кредитування малого бізнесу як елемент економічної системи України // Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції студентів та молодих учених “Сучасні проблеми і перспективи розвитку підприємництва в регіоні”. – Вінниця: 2006.

21.   Козменко А.В. Теоретичні основи єврорегіоналізації в традиційній економічній науці // Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво: Тези доповідей ІІІ Міжнарод. наук.-практ. конференції студентів, аспірантів та молодих науковців, Луцьк, 18-19 травня 2006р.. У 2-х т. / Уклад. В.Й.Лажнік, С.В.Федонюк. – Луцьк: РВВ “Вежа” ВДУ ім. Лесі Українки, 2006. – Т.1.

22.   Козменко А.В. Принципи формування економічної системи регіону // Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції. – Черкаси: ЧДТУ, 2006

23.   Козменко А.В. Теоретичні основи управління інфраструктурою регіону // Матеріали ІІІ міжвузівської наук.-практ. конференції студентів та молодих науковців. – Чернівці: “Крок”, 2006

24.   Козменко А.В. Зміст і принципи формування економічної системи регіону в умовах євроінтеграції // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2007. – Вип. І. Економічні науки.

25.   Козменко А.В. Економічні показники розвитку економіки регіону // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2007

26.   Вдовічен А.А., Козменко А.В. Регіональні особливості діяльності банків Чернівецької області // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 травня 2007 року. – Чернівці, 2007

Категорія: Curriculum vitae | Додав: artk (20.09.2007) | Автор: Artem Kozmenko
Переглядів: 8136 | Коментарі: 6 | Рейтинг: 5.0/1 |

Усього коментарів: 5
19.12.2014
5. Georgerok [Матеріал]
Не мужик, а сто рублей убытка!

09.11.2014
4. AlfredPok [Матеріал]
Всем приве

28.07.2013
3. Приусадебное хозяйство [Матеріал]
Я вышел на пенсию. Теперь не знаю что Мне делать в свободное время?
Может быть кто нибудь посоветует, чем себя занять.
Я сам склоняюсь к приусадебному хозяйству.
Вот сижу, изучаю такие темы, как:

17.06.2013
2. Тема [Матеріал]
Тема

10.06.2013
1. warty_zaufania [Матеріал]
http://dziecko-info.rodzice.pl/member.php/139971-CKFin

Додавати коментарі мають можливість тільки зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Copyright Artem Kozmenko © 2021